Niên hiệu mới 令和

政府は4月1日「平成」に代わる新たな元号を「令和」と発表した。

Ngày hôm nay 1/4/2019, Chính phủ Nhật Bản đã công bố niên hiệu của triểu đại mới là『-Reiwa-Lệnh Hòa』thay cho niên hiệu 『平成-へいせい-Bình Thành』

続いて正午頃に安倍総理大臣が談話を発表し、新しい元号に込められた意義などについて、国民に直接伝えることにしている。

Sau đó, vào buổi trưa, Thủ tướng Abe tuyên bố một bài diễn văn và trực tiếp thông báo cho người dân về tầm quan trọng của kỷ nguyên mới.

Xem thêm: Du học Nhật Bản chỉ từ 140tr

元号を改める政令は1日中に公布されて、皇太子さまが新天皇に即位される5月1日に施行され、その日の午前0時に元号が切り替わる。

Sắc lệnh thay đổi niên hiệu được ban hành vào ngày 1 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5, khi thái tử được phong là thiên hoàng mới, và niên hiệu sẽ thay đổi vào 0h vào hôm đó

新たな元号は、最初とされる「大化」から数えて248番目となる。

「令和」は日本最古の歌集「万葉集」にある「初春の月にして、気淑く風らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす」との文言から取られたもの。これまでの元号のほとんどが中国の古典から選ばれており、今回、初めて日本の古典から選ばれた。

Kể từ niên hiệu đầu tiên cho đến nay đã trải qua 248 niên hiệu.

『令和-Reiwa-Lệnh Hòa』là từ được lấy trong tuyển tập 『Manyoushu』tuyển tập thơ cổ của Nhật Bản với câu văn là 『初春の月にして、気淑く風らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす』. Cho đến nay hầu hết các niên hiệu đều được chọn từ điển cổ Trung Quốc, đây là lần đầu tiên có một niên hiệu được chọn từ điển cổ của Nhật bản.

Nguồn: https://www.fnn.jp/posts/00044460HDK

Xem thêm: Du học Nhật Bản cùng Đông Môn 

 


Tin liên quan

© Copyright 2018-2024 Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục Toumon. Thiết kế bởi Zozo