CÁC KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ

NAT-TEST/TOP J/JLPT

Nhật Ngữ Đông Môn thông báo: Lịch thi NAT-TEST/ TOP J và JLPT năm 2019
-Lịch thi NAT-TEST (là do : Ban Chỉ đạo giáo dục chuyên môn Nhật Bản thực hiện)

+ Lần 1 vào ngày17/2/2019,Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 18/1

+ Lần 2 vào ngày 4/7/2019. Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 3/8

+ Lần 3 vào ngày 16/6/2019. Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 17/5

+ Lần 4 vào ngày 25/8/2019. Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 26/7

+ Lần 5 vào ngày 20/10/2019. Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 20/9

+ Lần 6 vào ngày 8/12/2019. Thời hạn đăng ký: 8/11

LINK: http://www.nat-test.com/

- Lịch thi TOP J (là do : Ủy ban kiểm tra trình độ tiếng Nhật thực hành thực hiện)

+ Lần 1 vào ngày 13/01/2019 . Thời hạn đăng ký: 19/11/2018 - 21/12/2018

+ Lần 2 vào ngày 10/03. Thời hạn đăng ký: 21/01/2019-15/2/2019

+ Lần 3 vào ngày 19/05/2019. Thời hạn đăng ký: 19/03/2019-26/04/2019

+ Lần 4 vào ngày 14/07/2019. Thời hạn đăng ký: 21/05/2019-21/06/2019

+ Lần 5 vào ngày 22/09/2019. Thời hạn đăng ký: 29/07/2019-28/08/2019

+ Lần 6 vào ngày 17/11/2019. Thời hạn đăng ký : 27/09/2019-25/10/2019

LINK: https://www.topj-test.org/resultphp


- Lịch thi JLPT ( viết tắt bới Japanese-Language Proficiency Test) là do : Quỹ giao lưu quốc tế và Hiệp hội hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản (trước đây là Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật Bản) tổ chức. 

+ Lần 1 vào ngày 2/12/2018. Thời hạn đăng ký : giữa tháng 7 đầu tháng 8

+ Lần 2 vào ngày 7/7/2019. Thời hạn đăng ký: giữa tháng 3 đến đầu tháng 4

LINK: https://www.jlpt.jp/e/


Trung Tâm Nhật Ngữ Đông Môn nhận đăng ký thi các kì năng lực tiếng Nhật( NATTEST, TOP J, JLPT..)


Tin liên quan

© Copyright 2018-2024 Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục Toumon. Thiết kế bởi Zozo